Aktuality «
Zrealizované «
Naše projekty «
Rozvoj a skvalitňovanie... ¨
Konferencie a informačné semináre ¨
Prieskum a analýza ¨
Komunitná soc. práca ¨
Profil organizácie «
Poskytované služby «
PHSR ¨
Konferencie a semináre ¨
Dokumenty a príručky ¨
TV relácie «
Výzvy «
Úspechy «
Naši klienti «
Výhody spolupráce «
Cenník «
Kontakt «
241514 prístupov
 

Čo sme dosiahli:

  • pre našich klientov sme v roku 2010 spracovali vyše 120 rôznych žiadostí a projektov o dotácie s celkovou úspešnosťou pohybujúcou sa okolo 50℅; 
  • úspešnosť projektov spracovaných pre štrukturálne fondy EÚ predstavuje 61℅, (61℅ bolo úspešných a realizujú sa, ďalších 31℅ bolo úspešných a boli zaradené do zásobníka projektov – celková úspešnosť projektov pre ŠF EÚ predstavuje 92℅)
  • približný objem získaných finančných prostriedkov prekročil 3 mil. Eur (hodnota získaných finančných prostriedkov je určovaná v závislosti od spätných informácií klientov o schválení resp. neschválení ich projektov a je podmienená ich ochotou zverejňovať informácie); 
  • v súčasnosti spolupracujeme pri riadení (monitoring a hodnotenie) 17 projektov financovaných predovšetkým z fondov EÚ
  • našich klientov pravidelne informujeme o aktuálnych výzvach, 2 x do roka organizujeme informačné semináre o aktuálnych možnostiach čerpania dotácií a verejnom obstarávaní spojené s právnym a komunálnym poradenstvom; 
  • 2 x do roka organizujeme spoločenské stretnutia klientov za účelom výmeny skúseností a upevňovania vzájomných vzťahov s pozvaním vybraných predstaviteľov regionálnych i štátnych inštitúcií;
  • doteraz bolo našou organizáciou spracovaných viac ako 30 PHaSR miest, obcí a mestských častí.

 

Podporujeme
regionálny rozvoj
miest, obcí
a regiónov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo » WDS «