Aktuality «
ZrealizovanĂ© «
Naše projekty «
Rozvoj a skvalitòovanie... ¨
Konferencie a informaènĂ© semináre ¨
Prieskum a analĂ˝za ¨
Komunitná soc. práca ¨
Profil organizácie «
PoskytovanĂ© sluĹľby «
PHSR ¨
Konferencie a semináre ¨
Dokumenty a prĂ­ruèky ¨
TV relácie «
VĂ˝zvy «
Ăšspechy «
Naši klienti «
VĂ˝hody spolupráce «
CennĂ­k «
Kontakt «
278027 prístupov
 

EuroKONZULT Slovakia n.o.

Hellova 2, 040 11 Košice
 
tel.: 00421 55 728 77 44,
fax.: 00421 55 728 77 45,
mobil: 00421 905 573 283

e-mail: eurokonzult@eurokonzult.sk,
http: www.eurokonzult.sk
 

 

Podporujeme
regionálny rozvoj
miest, obcí
a regiónov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo » WDS «