Aktuality «
Zrealizované «
Naše projekty «
Rozvoj a skvalitňovanie... ¨
Konferencie a informačné semináre ¨
Prieskum a analýza ¨
Komunitná soc. práca ¨
Profil organizácie «
Poskytované služby «
PHSR ¨
Konferencie a semináre ¨
Dokumenty a príručky ¨
TV relácie «
Výzvy «
Úspechy «
Naši klienti «
Výhody spolupráce «
Cenník «
Kontakt «
236523 prístupov
 

Prečo práve s nami:

  • sme neziskovou organizáciou, ktorá poskytuje a podporuje všeobecne - prospešné služby, finančné prostriedky a zisk investujeme na podporu regionálneho rozvoja miest, obcí a regiónov;
  • vysoká odbornosť, skúsenosti a úspešnosť našich projektových manažérov pri spracovaní a riadení projektov financovaných z fondov EÚ;
  • projekty, fondy EÚ a regionálny rozvoj to nie je len naša práca, ale aj náš koníček, sme k dispozícii 24 hod. denne, najnovšie informácie a aktuality z tejto oblasti sú pre nás samozrejmosťou;
  • vysoká flexibilita pri práci s klientmi, príprava a spracovanie projektov sa prispôsobuje špecifickým požiadavkám jednotlivých klientov – spracovanie projektov tzv. „na kľúč“, alebo v aktívnej súčinnosti s klientom v závislosti od jeho požiadaviek (napr. klient si želá sám vyplniť rozpočet, alebo iné časti projektu);
  • úzka a veľmi dobrá spolupráca s verejnou správou a samosprávou s možnosťou odporúčania, podpory a prípravy tzv. verejno – súkromných partnerstiev, pre obojstrannú výhodnosť a podporu projektov;
  • cena, platové a dodacie podmienky  sa dohadujú individuálne, pričom klienti si môžu vybrať buď možnosť individuálnej spolupráce pre každý projekt zvlášť, alebo v prípade viacerých projektov môžu využiť formu ročnej spolupráce s paušálnym finančným plnením;
  • cena zahŕňa náklady na prípravu a spracovanie projektu bez ďalších poplatkov po úspešnom vyhodnotení projektu (napr. ďalšie percentá z hodnoty projektu), nezvýhodňujeme žiadne politické strany ani národnosti.

 

Podporujeme
regionálny rozvoj
miest, obcí
a regiónov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo » WDS «