Aktuality «
ZrealizovanĂ© «
Naše projekty «
Rozvoj a skvalitòovanie... ¨
Konferencie a informaènĂ© semináre ¨
Prieskum a analĂ˝za ¨
Komunitná soc. práca ¨
Profil organizácie «
PoskytovanĂ© sluĹľby «
PHSR ¨
Konferencie a semináre ¨
Dokumenty a prĂ­ruèky ¨
TV relácie «
VĂ˝zvy «
Ăšspechy «
Naši klienti «
VĂ˝hody spolupráce «
CennĂ­k «
Kontakt «
278036 prístupov
 
Výzvy vydané do 21.10.2011 - verejný sektor
                                                          - súkromný sektor

Výzvy vydané do 22.09.2011 - verejný sektor
                                                          - súkromný sektor

Výzvy vydané do 21.06.2011 - verejný sektor
                                                          - súkromný sektor

Výzvy vydané do 24.05.2011 - verejný sektor
                                                          - súkromný sektor

Výzvy vydané do 28.04.2011 - verejný sektor
                                                          - súkromný sektor

Výzvy vydané do 18.02.2011 - verejný sektor
                                                          - súkromný sektor

Harmonogram výziev na rok 2011 za OP KonkurencieschopnosÂť

a hospodársky rast


Harmonogram výziev na rok 2011 za OP Vzdelávanie


Harmonogram výziev na rok 2011 za OP ZamestnanosÂť a sociálna inklúzia

 

Harmonogram výziev na rok 2011 za OP Zdravotníctvo


Výzvy vydané do 17.01.2011


Výzvy vydané do 13.12.2010


Výzvy vydané do 21.09.2010


Výzvy vydané do 19.08.2010


Výzvy vydané do 14.07.2010

 

Výzvy vydané do 15.06.2010Výzvy vydané do 13.04.2010

Výzvy vydané do
22.03.2010


Výzvy vydané do 23.02.2010

Výzvy vydané do 08.01.2010

Výzvy vydané do 22.12.2009

Výzvy vydané do 30.11.2009

Výzvy vydané do 27.10.2009

 

Podporujeme
regionálny rozvoj
miest, obcí
a regiónov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo » WDS «