Aktuality «
Zrealizované «
Naše projekty «
Rozvoj a skvalitňovanie... ¨
Konferencie a informačné semináre ¨
Prieskum a analýza ¨
Komunitná soc. práca ¨
Profil organizácie «
Poskytované služby «
PHSR ¨
Konferencie a semináre ¨
Dokumenty a príručky ¨
TV relácie «
Výzvy «
Úspechy «
Naši klienti «
Výhody spolupráce «
Cenník «
Kontakt «
241525 prístupov
 

Zrealizované

Pridané: 05.03.2014 - 10:10:16

Výzvy k 05.03.2014

sonna.com.ua


...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 22.09.2011 - 10:02:38

Výzvy k 22.09.2011

...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 12.07.2011 - 13:07:29

Oznámenie č. 50 zo dňa 30.6.2011 (Leader – zmena a doplnenie zákona o VO)

...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 26.04.2011 - 12:04:11

Oznámenie č. 46 zo dňa 28.4.2011 (Leader – zverejňovanie rozpočtu)

...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 11.04.2011 - 09:04:35

Program Zelené obce 2011

Nadácia Dexia banky Slovensko v spolupráci s neziskovou organizáciou Pontis n.o. vyhlasujú druhý ročník celoslovenského otvoreného grantového programu Zelené obce 2011. ...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 01.04.2011 - 08:34:26

Oznámenie

...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 01.04.2011 - 08:04:35

Oznámenie č. 42 zo dňa 29.03.2011 (Zrušenie výzvy – opatrenie 4.2)

...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 11.03.2011 - 14:03:57

Informačný seminár

...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 20.09.2010 - 15:09:08

Pozvánka na Regionálny informačný workshop

...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 27.07.2010 - 11:08:57

ASFEU

Konzultačné hodiny pre prijímateľov NFP v rámci operačného programu Vzdelávanie ...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 21.07.2010 - 13:07:14

PPA - Oznámenie zo dňa 21.07.2010

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že od 21.07.2010 aktualizovala... ...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 20.07.2010 - 09:08:16

OPKaHR

Aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KaHR na rok 2010 ...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 19.07.2010 - 09:08:51

OPKaHR

Výzva na externých hodnotiteľov ...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 19.07.2010 - 09:08:22

OPKaHR

Zrušenie výzvy KaHR-21DM-1001 ...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 12.07.2010 - 09:08:45

OPV

Aktualizácia č. 1 Usmernenia pre prijímateľa k realizácii opatrení v oblasti informovania a publicity OPV ...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 08.07.2010 - 13:07:34

ROP - Oznam o aktualizácii Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP

Riadiaci orgán pre ROP oznamuje žiadateľom aktualizáciu Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP na verziu 4.2 s platnosťou od 1. 7. 2010. ...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 07.07.2010 - 09:08:14

OPKaHR

Aktualizovaný Programový manuál ...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 06.07.2010 - 09:08:47

OPKaHR

Aktualizovaný harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci OP KaHR na rok 2010 ...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 01.07.2010 - 13:07:45

PPA - Oznámenie

o zverejnení druhej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie podľa § 4 v súlade s nariadením vlády Slovenskej republiky č.264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov a na základe schémy minimálnej pomoci č. DM-4/2007 pre opatrenie: " Dotácia pre chovateľov a pestovateľov na účasť na výstavách" ...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 30.06.2010 - 13:07:41

PPA - Oznámenie - výnimka predkladania prvej žiadosti o platbu v rámci OPRH 2007-13

V zmysle Metodickej príručky pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z OPRH, na základe ktorej boli vyhodnocované projekty v rámci 1. výzvy, je prijímateľovi uložená povinnosť, predložiť prvú žiadosť o platbu do ... ...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 30.06.2010 - 13:07:16

ROP - Dôležitý oznam v súvislosti s presunom kompetencií Riadiaceho orgánu pre ROP

...[ pozrieť podrobnosti ]

Pridané: 30.06.2010 - 13:07:14

ROP - Oznam o aktualizácii harmonogramu výziev ROP na rok 2010

Oznam o aktualizácii harmonogramu výziev ROP na rok 2010 ...[ pozrieť podrobnosti ]

 

Podporujeme
regionálny rozvoj
miest, obcí
a regiónov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo » WDS «