Aktuality «
Zrealizované «
Naše projekty «
Rozvoj a skvalitňovanie... ¨
Konferencie a informačné semináre ¨
Prieskum a analýza ¨
Komunitná soc. práca ¨
Profil organizácie «
Poskytované služby «
PHSR ¨
Konferencie a semináre ¨
Dokumenty a príručky ¨
TV relácie «
Výzvy «
Úspechy «
Naši klienti «
Výhody spolupráce «
Cenník «
Kontakt «
241560 prístupov
 

 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre beneficientov PRV SR 2007 – 2013 z územia MAS HORÁD – SLANSKÉ VRCHY, o. z., ktorý sa uskutoční v termíne 28.03.2011 v priestoroch Kultúrneho domu Ždaňa.

Pozvánka na stiahnutie.

 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre beneficientov PRV SR 2007 – 2013 z územia MAS TOKAJ - ROVINA, o. z., ktorý sa uskutoční v termíne 29.03.2011 v priestoroch Kultúrneho domu Slovenské Nové Mesto.

Pozvánka na stiahnutie.

 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre beneficientov PRV SR 2007 – 2013 z územia MAS RUDOHORIE, o. z., ktorý sa uskutoční v termíne 30.03.2011 v priestoroch Kultúrneho domu Myslava.

Pozvánka na stiahnutie.


Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Košický kraj si Vás dovoľuje pozvať na Informačný seminár pre beneficientov PRV SR 2007 – 2013 z územia miestnej akčnej skupiny OZ KRAS, ktorý sa uskutoční v termíne 31.03.2011 v priestoroch Technického inkubátorového domu Plešivec.

Pozvánka na stiahnutie.

 

Podporujeme
regionálny rozvoj
miest, obcí
a regiónov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo » WDS «