Aktuality «
Zrealizované «
Naše projekty «
Rozvoj a skvalitňovanie... ¨
Konferencie a informačné semináre ¨
Prieskum a analýza ¨
Komunitná soc. práca ¨
Profil organizácie «
Poskytované služby «
PHSR ¨
Konferencie a semináre ¨
Dokumenty a príručky ¨
TV relácie «
Výzvy «
Úspechy «
Naši klienti «
Výhody spolupráce «
Cenník «
Kontakt «
241528 prístupov
 

EuroKONZULT Slovakia, n.o. je neziskovou organizáciou, ktorá od januára 2004 poskytuje všeobecne prospešné služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Druh všeobecne prospešných služieb - predmet činnosti:

  1. Služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
  2. Tvorba a ochrana životného prostredia
  3. Služby na podporu vzdelávania
  4. Informačné služby

Ciele:

  1. Posilňovanie oblasti regionálnej politiky a strategického plánovania regionálneho rozvoja tvorbou stratégií rozvoja a tvorbou partnerstiev.
  2. Zvyšovanie schopností čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov EU a iných národných a medzinárodných fondov v regiónoch.
  3. Presadzovanie zásad a podpora trvalo udržateľného rozvoja regiónov.

 

 

 

Podporujeme
regionálny rozvoj
miest, obcí
a regiónov.

© 2006 Eurokonzult Slovakia, n.o. | Vytvorilo » WDS «